C ile Komut Satırı Argumanları ve Parametreleri


TerminalKomut satırı programları -h yada –help gibi parametreler alırlar. Bu alınan parametrelerin kolay kullanılması için getopt adında bir kütüphane yaratılmış. Bu kütüphane kullanlanılarak çok rahat böyle programlar yazılabilir. Bende bunun için küçük bir örnek yazdım.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>

int print_usage ( void );

int main (int argc, char* argv[])
{
 int next_option;
 char* output;
 char* input;
 char color = 47;

 /**
  * kisa parametler burda tanimli
  * ardindan parametre alanlar : ile bitiyor
  * orn: o: bir parametre aliyor b almiyor
  * -o kelebek yada -b gibi
  */
 const char* const short_options = "hbro:i:";

 /**
  * Burdada uzun hallerini tanimliyoruz.
  * beraberinde kisa karsiliklarida var.
  */
 const struct option long_options[] = {
  {"help",  no_argument, 0, 'h'},
  {"blue",  no_argument, 0, 'b'},
  {"red",  no_argument, 0, 'r'},
  {"input", required_argument, 0, 'i'},
  {"output", required_argument, 0, 'o'}
 };

 /**
  * Burda sirayla verilen argumalari aliyoruz
  */
 do {
  next_option = getopt_long(argc,
			   argv,
			   short_options,
			   long_options,
			   NULL);
  switch(next_option) {
  case 'h': // -h or --help
   print_usage();
   return 0;
   break;

  case 'o': // -o or --or
   output = optarg;
   break;

  case 'i': // -i or --i
   input = optarg;
   break;

  case 'b': // -b or --blue
   color = 44;
   break;

  case 'r': // -r or --red
   color = 41;
   break;

  case -1:
   break;

  default:
   abort();
  }
 } while (next_option != -1);

 printf("%c[%d;%dmInput : %s%c[%dm\n", 27, 1, color, input, 27, 0);
 printf("%c[%d;%dmOutput: %s%c[%dm\n", 27, 1, color, output, 27, 0);


 return 0;
}

int print_usage ( void ) {
 printf("  --help  or -h for help\n"
	 "  --output or -o for output\n"
	 "  --input or -i for input\n"
	 "  --blue  or -b for blue output\n"
	 "  --red  or -r for red output\n");
 return 0;
}

Örnek

c/c++ 

comments powered by Disqus