Project Euler - Problem sitesi:)

Project Euler - Problem sitesi:)Project Euler adlı bir site ile karşılaştım. Bu sitede yaklaşık 170 adet problem var ve bu problemleri sizden çözmeniz bekleniyor. Aralarında 14163 kez çözülmüş olanıda var 116kez çözülenide. İstediğiniz bir dilde çözüp çözümlerinizi yayınlayabiliyorsunuz. Kolay gelsin.
Adres: http://www.projecteuler.net/

Bubble sort algoritması ve scheme çözümü

Bubble sort algoritması kabaca: verilen dizideki elemanları ikili olarak karşılaştırıp gerekli olduğunda yerlerini değiştirmek esasına dayanır. Elimizde 11 5 8 4 6 84 7 sayılarında oluşan bir dizi olduğunu var sayalım ve bu diziyi küçükten büyüğe sıralamak isteyelim. önce 11 ile 5i karşılaştırırız, 11 5’ten büyük olduğu için 11 ile 5in yerini değiştiririz; 5 11 8 4 6 84 7 sonra 11 ile 8i karşılaştırırız ve 11 ile 8’in yerini değiştiririz 5 8 11 4 6 84 7 11 ile 4; 5 8 4 11 6 84 7 11 ile 6; 5 8 4 6 11 84 7 11 ile 84; 84 büyük olduğu için sıralamaya dokunmayız. []

Sezar şifreleme

Sezar şifreleme için yazdığım ilk kod aşağıdaki gibiydi

(define str2 "")
(define (sezar str lst)
 (do ((i 0 (+ i 1)) (j 0 (+ j 1))) ((= j (string-length str)))
  (if (= i (length lst))
    (set! i 0))
  (set! str2 
     (string-append
      str2
      (string (integer->char
          (+ (list-ref lst i )
            (char->integer (string-ref str j)))))))))

Ancak bu kod pek hoşuma gitmedi üzerinde biraz daha oynama yapmak gerekiyordu. Mesela en baştaki

(define str2 "")

pek hoş durmuyordu ve hiç bir sonuç gönmüyordu. Ekstradan srt2 nin değerini sorgulamak gerekiyordu.

[]