Bubble sort algoritması ve scheme çözümü

Bubble sort algoritması kabaca: verilen dizideki elemanları ikili olarak karşılaştırıp gerekli olduğunda yerlerini değiştirmek esasına dayanır. Elimizde 11 5 8 4 6 84 7 sayılarında oluşan bir dizi olduğunu var sayalım ve bu diziyi küçükten büyüğe sıralamak isteyelim. önce 11 ile 5i karşılaştırırız, 11 5’ten büyük olduğu için 11 ile 5in yerini değiştiririz; 5 11 8 4 6 84 7 sonra 11 ile 8i karşılaştırırız ve 11 ile 8’in yerini değiştiririz 5 8 11 4 6 84 7 11 ile 4; 5 8 4 11 6 84 7 11 ile 6; 5 8 4 6 11 84 7 11 ile 84; 84 büyük olduğu için sıralamaya dokunmayız. []