Linux'ta disk doluluk oranının yanlış hesaplanması

Bir sunucuda garip bir problemle karşılaştım, diskte yer kalmadığını söylüyordu fakat ne yaparsam yapayım diski dolduran dosyaları bulamıyordum. Biraz araştırınca sorunu ve çözümünü buldum. Senaryo şöyle idi: Dosya bir program tarafından okumak için açılır. Başka bir program bu dosyayı siler. Bu senaryo gerçekleştiğinde, her ne kadar dosya silinmiş olsa da, hala diskte yer tutmaya devam edecektir. “du” komutuyla baktığınızda yer tutmayacaktır, ancak df ile kontrol ettiğimizde disk dolu olarak görünecektir. Basit bir demo yapacağım: Öncelikle 1GB boyutunda bir dosya oluşturacağım. mkdir /tmp/tmp_directory/ cd /tmp/tmp_directory/ dd if=/dev/zero of=1gb_file.dat bs=1M count=1024 Oluşturulan bu dosyayı python ile açacağım. python Python 2.7.4 (default, Jul 5 2013, 08:21:57) [GCC 4. []
df  disk  du  free space