PyGtk ile Sistem Çekmecesi

Gtk ile çok kolay bir şekilde geliştirdiğiniz uygulamayı sistem çekmecesinde gösterebilirsiniz. Ufak bir örnek kod veriyorum. Onun üzerinden anlatacağım. import pygtk import gtk class ShowIcon: def __init__(self): self.icon = gtk.StatusIcon() self.icon.set_from_file('gtk.png') self.icon.set_tooltip_text('Hello Python!!!') self.icon.set_visible(True) self.icon.connect("activate", self.hello) gtk.main() def hello(self, widget): print 'Hello Python !!!' if __name__ == '__main__': icon = ShowIcon() 6. satırda asıl işimizi yapacak olan StatusIcon nesnesini yaratıyoruz. 7. satırda sistem çekmecesinde hangi ikonun görüntüleneceğini belirtiyoruz. set_from_file ikonu dosyadan alacağımız anlamına geliyor. Eğer gtk’nın sunduğu standart ikonları kullanmak istiyorsanız set_from_stock kullanmalısınız. icon.set_from_stock(gtk.STOCK_ABOUT) 8. satırda ikonun üzerine geldiğimizde görünmesini istediğimiz yazıyı belirliyoruz. 9. satırda ikonun başlangıçtaki görünürlüğünü belirliyoruz. Bu satırı yazmasak da görünür başlıyor. []
gtk  icon  pygtk  python  status