Listeler ile ilgili garip bir döküman

Bu yazı oluşturulurken http://www.pythonforbeginners.com/python-lists-cheat-sheet/ adresindeki yazı referans alınmıştır. Bir çok yeri doğrudan çeviri olmakla beraber bir kısmını kendim baştan yazdım. Yazım - Mantık hataları vs. bulursanız yorum yazmaktan çekinmeyin. Liste Nedir? Bir veya birden fazla elemanı tutmak için kullanılan en basit veri yapısıdır. Liste elemanlar topluluğudur (string, integer ve hatta diğer listeler). Listedeki her bir elemana index değeri atanır. Listeler köşeli parantezler ile açılıp kapatılır. Listedeki her bir eleman virgül ile ayrılır. Stringlerin aksine listeler mutable - değişkendir, bunun manası listeler değiştirilebilir. Liste Yaratma Listeler köşeli parantez ile açılıp kapatılan, virgülle ayrılmış elamanlarla yaratılır. Listeler bir takım değerler tutar (aynı stringlerin karakter serileri barındırması gibi). []
list