UDP Broadcast sunucu - istemci

Sunucu: #include <stdio.h>#include <string.h>#include <sys/types.h>#include <sys/socket.h>#include <netinet/in.h> #define MY_PORT 3333 int main(int argc, char *argv[]) { int sockfd, new_fd; struct sockaddr_in my_addr; // hedef adres struct sockaddr_in their_addr; // baglanti yapan adres int sin_size, rt; // gelen verinin tutuldugu buffer char buf[32]; // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); // adres ile ilgili ayarlar my_addr.sin_family = AF_INET; my_addr.sin_port = htons(MY_PORT); // kullanilacak port my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // mevcut ip adresi memset(&(my_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0la // socket ile dosyayi iliskilendir bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr)); while ( 1 ) { rt = recvfrom (sockfd, buf, 12, 0, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size); if (rt > 0) { printf ("recv: %s\n", buf); } else if (rt < 0) { printf("Baglanti koptu\n"); break; } } close(sockfd); return 0; } İstemci: []

Var olan bir SVN deposunun adresini değiştirme

Herhangi bir nedenle üzerinde çalıştığınız svn deposunun adresi değişirse aşağıdaki komutla gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

svn switch --relocate \
    http://svn.example.com/path/to/repository/path/within/repository \
    http://svnnew.example.com/new/repository/path/within/repository