Çıkmaz Demeyin Şansınızı Deneyin

Bu girdi Burdaki girdiden esinlenilerek yazıldı. E madem pyton ile sayısal kuponu yapılıyor biz niye scheme ile yapmayalım bunu demi:) Probleme göre kod bana çok uzun geldi. Belki ilerde optimize edebilirim. Ama şimdilik böyle oynayalım demi:) (define (sayisal) (display "Oynamak istediginiz kolan sayisini giriniz: \n") (let ((kolon (read))) (do ((i 1 (+ i 1))) ((> i kolon)) (let loop ((lst (list (+ (random 49) 1))) (sayi (+ 1 (random 49)))) (if (= (length lst) 6) (printf "~a. kolon: ~a\n" i (sort lst < )) (if (member sayi lst) (loop lst (+ (random 49) 1)) (loop (append lst (list sayi)) (+ (random 49) 1)))))))) (sayisal);burası kodun çalıştırılması için. []
scheme 

DrScheme v372 Çıktı

DrScheme LogoDrScheme v372 çıktı. Bu versiyonunda birçok hatanın düzeltildiği ve birkaç yeni özellik eklendiği belirtiliyor. Sanırım beni ençok etkileyen özellik kod tamamlama özelliği. Siz bir kod yazarken o size ekleyebileceğiniz konutları sıralıyor. Ancak bu özellik çok kullanışlı bir halde gelmiyor. Tamamlama istediğimiz zaman [ Ctrl / ] tuş kombinasyonunu kullanmamız gerekmekte. Bende [ Ctrl Shift 7 ] kombinasyonunun kullanılması gerekiyor.
Kod tamamlama
Ayrıca burdan indirebilirsiniz.

scheme 

Sezar şifreleme

Sezar şifreleme için yazdığım ilk kod aşağıdaki gibiydi

(define str2 "")
(define (sezar str lst)
 (do ((i 0 (+ i 1)) (j 0 (+ j 1))) ((= j (string-length str)))
  (if (= i (length lst))
    (set! i 0))
  (set! str2 
     (string-append
      str2
      (string (integer->char
          (+ (list-ref lst i )
            (char->integer (string-ref str j)))))))))

Ancak bu kod pek hoşuma gitmedi üzerinde biraz daha oynama yapmak gerekiyordu. Mesela en baştaki

(define str2 "")

pek hoş durmuyordu ve hiç bir sonuç gönmüyordu. Ekstradan srt2 nin değerini sorgulamak gerekiyordu.

[]