UDP Broadcast sunucu - istemci

Sunucu: #include <stdio.h>#include <string.h>#include <sys/types.h>#include <sys/socket.h>#include <netinet/in.h> #define MY_PORT 3333 int main(int argc, char *argv[]) { int sockfd, new_fd; struct sockaddr_in my_addr; // hedef adres struct sockaddr_in their_addr; // baglanti yapan adres int sin_size, rt; // gelen verinin tutuldugu buffer char buf[32]; // islem yapmak icin gerekli dosya gosterici sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); sin_size = sizeof(struct sockaddr_in); // adres ile ilgili ayarlar my_addr.sin_family = AF_INET; my_addr.sin_port = htons(MY_PORT); // kullanilacak port my_addr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; // mevcut ip adresi memset(&(my_addr.sin_zero), 0, 8); // geri kalani 0la // socket ile dosyayi iliskilendir bind(sockfd, (struct sockaddr *)&my_addr, sizeof(struct sockaddr)); while ( 1 ) { rt = recvfrom (sockfd, buf, 12, 0, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size); if (rt > 0) { printf ("recv: %s\n", buf); } else if (rt < 0) { printf("Baglanti koptu\n"); break; } } close(sockfd); return 0; } İstemci: []

Java ile server socket yapımı

Bir proje için server sockete ihtiyaç duydum. Öncelikli dilim python olmasına rağmen, sunucu solaris olunca java ile yazmak daha cazip geldi. Öncelikli olarak test amaçlı birkaç satır kod yazdım. Akla gelen ilk örnek echo server oluyor :) aşağıda multi thread çalışan, birden fazla kullanıcıya cevap verebilecek bir echo server var:) Server.java /** * @author: Aşkın Yollu */ import java.net.*; import java.io.*; class Server { public static void main(String args[]) throws Exception { ServerSocket myService = null; Socket client = null; Worker tmpworker = null; try { // 1234 nolu portu dinle myService = new ServerSocket(1234); } catch (IOException e) { System. []