Java ile server socket yapımı

Bir proje için server sockete ihtiyaç duydum. Öncelikli dilim python olmasına rağmen, sunucu solaris olunca java ile yazmak daha cazip geldi. Öncelikli olarak test amaçlı birkaç satır kod yazdım. Akla gelen ilk örnek echo server oluyor :) aşağıda multi thread çalışan, birden fazla kullanıcıya cevap verebilecek bir echo server var:) Server.java /** * @author: Aşkın Yollu */ import java.net.*; import java.io.*; class Server { public static void main(String args[]) throws Exception { ServerSocket myService = null; Socket client = null; Worker tmpworker = null; try { // 1234 nolu portu dinle myService = new ServerSocket(1234); } catch (IOException e) { System. []